Kontakt


LookStoreRecords Michał Widzisz

ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

NIP:  6322017328 | REGON: 367359372

kontakt@lookstorerecords.com


 PRZEDSTAWICIELE

Michał Widzisz                              Sebastian Karaś                             Bartosz Bobrowski

  tel: 519-438-085                           tel: 794-991-323                             tel: 793-580-248

michal.widzisz@yahoo.com        sebastian.karas@o2.pl                 bobrowski.b@gmail.com


SIEDZIBA FIRMY

ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

Spotkanie należy umówić telefonicznie lub mailowo

 man_office_businessman_smile_laptop_79850_3780x2675